Meidän tehtävämme

Väestötutkimuskeskuksen tehtävänä on edistää monitieteistä elämänkaaren eri vaiheisiin kohdistuvaa terveystutkimusta ja kehittää uusia mallinnusmenetelmiä, joiden avulla kansallisia rekistereitä ja kliinisiä väestötutkimusaineistoja pystyttäisiin hyödyntämään väestön terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ennustamiseen ja edistämiseen. Aikuisiän terveyteen vaikuttavat koko elämänaikaiset tapahtumat, kuten sikiökauden olosuhteet ja lapsuuden ympäristö. Myös aikaisempien sukupolvien elintavat ja ympäristöaltisteet voivat vaikuttaa yksilön terveyteen. Ylisukupolvisten elinkaaritutkimusten avulla pystytään tuottamaan tietoa, jota voidaan käyttää yksilöiden sairastumisriskin arvioinnissa ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelussa. Väestötutkimuskeskuksen rahoittajia ovat Turun Yliopistosäätiö ja Suomen Akatemia (profiloitumisrahoitus).

Yhteystiedot

Professori

Olli Raitakari
Tel.+358 29 450 2304
Kiinamyllynkatu 8-10, 20520 Turku

Professori

Linnea Karlsson
+358 40 744 5052
Kiinamyllynkatu 8-10, 20520 Turku